Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.46.2015 Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe

IZ.272.46.2015 Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe

Wykonawcy biorący udział

                                                                                                            w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

      Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe”, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane „Rejjs”, Wilków 92, 59-500 Złotoryja.

      Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ i jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena 85% oraz długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane roboty budowlane 15%

1. „Pionier” Sp. c., ul. Poselska 5-7, 59-220 Legnica
Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 81,90 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane roboty budowlane: 5 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 86,90 pkt.

 2. Przedsiębiorstwo Budowlane „Rejjs”, Wilków 92, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 85,00 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane roboty budowlane: 15 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 100,00 pkt.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Janex” Jan Bocheński, ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra
Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 60,87 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane roboty budowlane: 15 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 75,87 pkt.

4. „ART.-BUD” S. C. A. Pałasz,  A. Wesołowski, R. Myślecki, ul. Kombatantów 19, 59-400 Jawor
Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 70,57 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane roboty budowlane: 15 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 85,57 pkt.

5. Usługi Budowlane, Marcin Tomiak, ul. Ogrodowa 5, Wilków Osiedle, 59-500 Złotoryja
Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 71,85 pkt;
Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane roboty budowlane: 15 pkt;
Łączna przyznana punktacja: 86,85 pkt.

W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Konsorcjum Firm: AXYO.pl Spółka z o.o.,  ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra oraz Filigran Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

      Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień ceny rażąco niskiej poinformował, że jego oferta rzeczywiście zawiera cenę rażąco niską. Wykonawca poinformował, że nie uwzględnił drugiego etapu oraz systemu oddymiania urządzeń typu klapy, mechanizmy wykonawcze i urządzeń aktywnych w projektowanej sieci logicznej oraz, że za zaproponowaną w ofercie kwotę nie jest w stanie wykonać zadania.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

      Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-11-27 12:00przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2015-11-27 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:2610

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo