Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-01-23 ( Imieniny: Fernandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.19.2016 Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – realizacja opracowanych projektów technicznych modernizacji z 2015 r. dla 200 punktów osnowy na obszarze północnej części gminy Świerzawa

IZ.272.19.2016 Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – realizacja opracowanych projektów technicznych modernizacji z 2015 r. dla 200 punktów osnowy na obszarze północnej części gminy Świerzawa

                                                                                             Wykonawcy biorący udział

                                                                                                    w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI

 Z PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA*

 

            Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – realizacja opracowanych projektów technicznych modernizacji z 2015 r. dla 200 punktów osnowy na obszarze północnej części gminy Świerzawa, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: GEOKART – INTERNATIONAL Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów.

      Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełniła wszystkie warunki opisane w SIWZ i jednocześnie uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

      Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryteriach: cena 85% oraz długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane usługi 15%

1. Konsorcjum firm: GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów – Pełnomocnik  oraz Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław

Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 40,69 pkt;

Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane usługi: 15 pkt;

Łączna przyznana punktacja:  55,69 pkt.

 2.Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A. ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 73,35 pkt;

Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane usługi: 15 pkt;

Łączna przyznana punktacja: 88,35 pkt.

3. GEOKART – INTERNATIONAL  Spółka z o.o.  ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 Przyznana punktacja w kryterium cena oferty brutto: 85,00 pkt;

Przyznana punktacja w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmii na wykonane usługi: 15 pkt;

Łączna przyznana punktacja: 100,00 pkt.

 W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-07-01 12:55przez: Monika Gudz
Opublikowano:2016-07-01 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:2007

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo