Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2022-08-13 ( Imieniny: Elwiry, Hipolita)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Usunięcie zawilgocenia ścian przyziemia przy przebudowie budynku byłego młyna przemysłowego z pzreznaczeniem na centrum dydaktyczno-socjalne przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

Usunięcie zawilgocenia ścian przyziemia przy przebudowie budynku byłego młyna przemysłowego z pzreznaczeniem na centrum dydaktyczno-socjalne przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

   

 

 

Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – Saksonia 2007-2013

 

 

Wykonawcy biorący udział
    w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
ORAZ WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
 Z PROWADZONEGO POSTEPOWANIA*


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe z siedzibą  w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie p.n. Usunięcie zawilgocenia ścian przyziemia przy przebudowie budynku byłego młyna przemysłowego z przeznaczeniem na centrum dydaktyczno-socjalne przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę: P. P. H. U. „EKOL” Jan Kubicz, ul. Krzywoustego 7, 59-500 Złotoryja.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert, przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:


1. Lewicki Budownictwo Przemysłowe Sp. z o. o.
Czarny Las,
ul. Częstochowska 16
42-233 Mykanów 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100 %: 76,79

 

2 „T-EKO” Tomasz Kozera
Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych
ul. Konwalii 21
75-813 Koszalin  

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 74,34

 

3 P.P.H.U. LUX
Leszek Trzaskalski
ul. Pelikanowa 22
85-449 Bydgoszcz 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 66,85

 

4 EKO- OLKOT Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 10,
32-300 Olkusz 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 82,51

 

5 PANON IZOLACJE
Sp. z o. o.
ul. Archiwalna 9 lok. 48
02-103 Warszawa 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 96,25

 

6. W-ART Centrum Zabezpieczeń Budowli
ul. Juliana Tuwima 1
10-957 Olsztyn 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 60,93

 

7. FABUD Marek Fabin
ul. Główna 37/1
57-256 Bardo 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 74,18

 

8 P.P.U.H. „LEX-BUD” s.c.
ul. Gen. Hallera 18A/407
41-709 Ruda Śląska 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 86,48

 

9 P. P. H. U. T. „AGAD”
ul. Okrężna 10
64-100 Leszno 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 63,69

 

10 P.P.H.U. „EKOL”
Jan Kubicz
ul. Krzywoustego 7
59-500 Złotoryja 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 100,00

 

11. AGA DOM Sp. z o .o.
ul. Myśliborska 13
59-400 Jawor

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 82,93

 

12. ISOSYSTEM Sp. z o. o.
Os. Słowiańskie 7C/6
69-210 Lubniewice 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 76,53

 

13 „ZINPRO” Szymon Ziń
ul. Sobieskiego 82/1
58-560 Jelenia Góra 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 56,51

 

14 Przedsiębiorstwo Usług i Handlu REMIBUD Sp. z o. o.
ul. Koszarowa 32/7
51-149 Wrocław 

Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 76,29
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono Wykonawców:
1) LAURUS Iwona Miller, ul. E. J. Osmańczyka 18/4, 01-494 Warszawa;
2) Firma Budowlana Śliwiński s.c., J. Śliwiński, G. Śliwiński, ul. Rubinowa 8, 58-560 Jelenia Góra;
3) WERTA Sp. z o .o., ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin.
Wskazani wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy w odpowiedzi na Wezwanie do uzupełnienia dokumentów nie dostarczyli Zamawiającemu żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie.
Oferty w/w Wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-23 14:46przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2013-02-12 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2563

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo