Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ.272.27.2016, Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Powiat Złotoryjski - Zamawiający z siedzibą w Złotoryi 59-500, pl. Niepodległości 8 informuje, że postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), którego przedmiotem było: „Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym” zostało unieważnione.

 

Autor: Ada Mikus

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-10-07 08:21przez: Ada Mikus
Opublikowano:2016-10-07 00:00przez: Ada Mikus
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski
Odwiedziny:2131

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.