Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ.272.7.2017 Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenia zabezpieczające UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz sukcesywna ich dostawa w roku 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest: „Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenia zabezpieczające UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz sukcesywna ich dostawa w roku 2017”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 10.02.2017 r. wpłynęły cztery oferty.

 Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena o wadze 100%:

 1. SAFEGROUP Roman Bańczyk
ul. Michałowicka 35/4,
41-100 Siemianowice Śląskie
Przyznana punktacja: 95,96 pkt.

 2. Nbit Sp. z o.o.
ul. Metalowców 13a,
41-500 Chorzów
Przyznana punktacja: 100,00 pkt.

Oferty Wykonawców PRO FM Jacek Czwojdziński, ul. Melchiora Wańkowicza, nr 23 lok. 4, 58-304 Wałbrzych oraz „YEITI” Firma Handlowo-Usługowa Edyta Gallas, ul. Rzemieślnicza 2, 59-500 Złotoryja, nie były brane pod uwagę przy ocenie ofert.
W/w wykonawcy w wyznaczonym terminie nie przesłali wymaganych dokumentów. Zamawiający uznał, że Wykonawcy nie spełnili wymagań określonych w specyfikacji technicznej-minimalnych wymaganiach techniczno-funkcjonalnych, stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Nbit Sp. z o.o., ul. Metalowców 13a, 41-500   Chorzów,

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa liczba punktów spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego.

 

 

Autor: Urszula Dudzic

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-02-22 08:24przez: Urszula Dudzic
Opublikowano:2017-02-22 00:00przez: Urszula Dudzic
Podmiot udostępniający: Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:2095

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.