Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ.272.54.2017 Usługa cateringu dla uczestników konferencji podsumowującej projekt "Dolnośląska Stolica Kultury"

                                                                                                                                             Wykonawcy biorący udział

                                                                                                                                             w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest: „Usługa cateringu dla uczestników konferencji podsumowującej projekt „Dolnośląska Stolica Kultury, do czasu oznaczonego tj. do dnia 24.11.2017 r. wpłynęły dwie oferty.

Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:

 1. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelowe

     „Przy Miłej” Sp. z o. o.

      Al. Miła 1,  59-500 Złotoryja

     Przyznana punktacja: 100,00 pkt;

 

 2.  GALERIA SMAKU Marian Wójcik,

      ul. B. Prusa 6B/8, 58-260 Bielawa

     Przyznana punktacja: 38,14 pkt.

 

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelowe „Przy Miłej” Sp. z o. o., Al. Miła1, 59-500 Złotoryja.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:najwyższa liczba punktów spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego.

 

 

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-11-27 10:42przez: Monika Gudz
Opublikowano:2017-11-27 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:1628

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.