Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-08-02 ( Imieniny: Gustawa, Kariny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2232), w Powiecie Złotoryjskim w 2021 roku działają dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.

Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Punkt nr 1 - nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest  przez adwokatów i radców prawnych, w następujących dniach i godzinach:
  • poniedziałek - 730-1130
  • wtorek - 1130- 1530
  • środa - 730-1130
  • czwartek- 1130- 1530
  • piątek- 730-1130

       2)  Punkt nr 2    -  prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu - organizację pozarządową, która wyłoniona  została w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2021 roku. W imieniu Stowarzyszenia zadanie realizowane jest przez radcę prawnego, adwokata i doradcę obywatelskiego, w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek - 1130- 1530 – nieodpłatna pomoc prawna,
 • wtorek - 730-1130– nieodpłatna pomoc prawna,
 • środa - 1130- 1530 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
 • czwartek- 730-1130 – nieodpłatna pomoc prawna,
 • piątek- 1130- 1530 – nieodpłatna pomoc prawna,

W ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2021 w ww. punktach świadczona będzie nieodpłatna mediacja. Spotkania z mediatorem organizowane będą według potrzeb zgłaszanych przez osoby uprawnione  w punktach lub pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji.

Uprawnieni do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:     

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej  innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej składa dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w przypadku, gdy udzielanie pomocy odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) oraz poza lokalem punktu, osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Z pomocy świadczonej w punktach można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 76 8782444, czynnym codziennie  w godzinach 730-1530.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem), może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów lub adresem e-mail: sekretarz@powiat-zlotoryja.pl.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

-        prawo rodzinne,

-        prawo pracy,

-        ubezpieczenia społeczne,

-        sprawy administracyjne,

-        prawo podatkowe,

-        sprawy cywilne,

-        sprawy karne,

-        przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione  o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim.

  

Ankietę należy złożyć:

 • bezpośrednio do urny znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada,
 • w późniejszym terminie poprzez przesłanie listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Wydział Organizacyjny, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.

Autor: Katarzyna Kamińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-17 12:37przez: Katarzyna Kamińska
Opublikowano:2019-01-17 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2021-02-11 11:28przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:3772

Rejestr zmian

 • [2021-02-11 11:28:49]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2020-01-22 08:08:21]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
 • [2019-08-08 07:45:28]Tomasz SaluszewskiAktualizacja

Banery/Logo