Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Numery kont (rachunki bankowe)

LP.

Numer rachunku

 Opis

1.

20 1020 5226 0000 6502 0627 7216

Dochody budżetu powiatu

2.

23 1020 5226 0000 6902 0627 7257

Wpłaty i wypłaty z tytułu wnoszonego wadium i depozytów

3.

23 1020 5226 0000 6602 0627 7307

Wpłaty i wypłaty dokonywane w związku z korzystaniem z zasobu geodezyjnego  i kartograficznego

4.

28 1020 5226 0000 6402 0627 7315

Wpłaty i wypłaty (użytkowanie wieczyste), karty parkingowe.

5.

41 1020 5226 0000 6402 0627 7372

Wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, czynszów, dzienników budowy, kart wędkarskich oraz innych należności niewymienionych wyżej

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 12:15przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2015-03-24 00:00przez: Paweł Skiba
Zmodyfikowano:2020-09-14 09:22przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:7035

Rejestr zmian

  • [2020-09-14 09:22:24]Paweł SkibaAktualizacja