Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-03-24 ( Imieniny: Gabrieli, Marka)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej  pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego  w 2023 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),  Zarząd Powiatu Złotoryjskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty określone w ww. ustawie, działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 roku.  

Tryb pracy komisji konkursowej określa Roczny Program Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w danym konkursie ofert.

Termin i sposób składania dokumentów:

  1. Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 10 listopada 2022 r.
  2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy dostarczyć bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Starostwa Powiatowego w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (liczy się data wpływu do urzędu).

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-02 10:36przez:
Opublikowano:2022-11-02 10:40przez: Aleksandra Łuniewska
Zmodyfikowano:2022-11-02 10:37przez: Aleksandra Łuniewska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Odwiedziny:71

Rejestr zmian

  • [2022-11-02 10:37:28]Aleksandra Łuniewskapublikacja w BIP
  • [2022-11-02 10:35:14]Aleksandra Łuniewskapublikacja w BIP

Banery/Logo