Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2021-07-31 ( Imieniny: Ignacego, Lodomiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Wydział Edukacji (WE)

Wydział Edukacji (WE)

59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
(fax  76 8786-955)

Pracownicy Wydziału:

Kierownik Wydziału:
Paweł Choczaj 
(pok. 105, tel. 76 506 53 14)

Główny specjalista - Monika Danielak
Główny specjalista - Marta Skraba
(pok. 104, tel. 76 506 53 13)

l. Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy w szczególności:

l)  podejmowanie czynności związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych, których zakładanie i prowadzenie, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa należy do zadań powiatu,

2)  ustalanie planu  sieci publicznych szkół  ponadpodstawowych oraz  szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu złotoryjskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące,

3)  współdziałanie  ze   szkołami  i  placówkami   oświatowymi  w   zakresie  określonym przepisami prawa,

4)  przygotowanie postępowań konkursowych oraz dokumentacji dotyczącej powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

5) prowadzenie  spraw  związanych  z   odwołaniem  nauczyciela  ze   stanowiska kierowniczego,

6)  wydawanie    zezwolenia    na     założenie     szkoły    lub     placówki    niepublicznej, w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego,

7)  likwidacja   szkoły   lub   placówki   publicznej,   po   zapewnieniu   możliwości   nauki w innej szkole,

8)  łączenia szkół różnych typów lub placówek w zespoły,

9)  współpraca przy określaniu zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,

10) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

11) wydawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

12) prowadzenia spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

13) dotowania niepublicznych szkół specjalnych, artystycznych i innych placówek,

14) kierowanie     dzieci   i   młodzieży   do    placówek   kształcenia  specjalnego i wychowanków do ośrodków szkolno -wychowawczych,

15) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących szkół i placówek niepublicznych,

16) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,

17) mecenatu nad działalnością kulturalną,

18) prowadzenia  działalności  kulturalnej  - tworzenia  instytucji  kultury,  przygotowania dokumentacji dotyczącej powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury,

19) ustalania, łączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury,

20) realizacji zadań z zakresu sportu,

21) tworzenia i likwidacji muzeów, nadawania statutów, powoływania rady muzeum,

22) tworzenia bibliotek,  zapewniania  warunków i  rozwoju,  nadawania statutu,  łączenia, podziału i likwidacji biblioteki,

23) realizacja  i  koordynacja   działań  podejmowanych  na   rzecz   lokalnych   środowisk kombatanckich,

24) organizacji na terenie Powiatu obchodów rocznic i uroczystości państwowych,

25) pozyskiwanie, realizowanie i  koordynowanie projektów  z  wykorzystaniem funduszy unijnych i środków pozabudżetowych,

26) prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości powiatu lub starosty zadań z zakresu edukacji publicznej określonych w ustawach lub aktach normatywnych wydanych przez organy powiatu.

2. Do zakresu działania Wydziału należą również sprawy:

1) współtworzenia planów rozwoju Powiatu, w tym m.in.:

a)  koordynowanie działań przy tworzeniu istotnych dla subregionu dokumentów strategicznych,

b)  współpraca z gminami Powiatu w zakresie zintegrowanego planu rozwoju,

c)  realizacja przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów,

d)  funkcjonalnych    Strategii   Rozwoju Województwa Dolnośląskiego   (w tym koordynacja działań  realizowanych w ramach ZIT),

2) współpracy, nadzoru i  kontroli nad organizacjami pożytku  publicznego, społecznego i organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.:

a)  nadzoru i kontroli nad działalnością fundacji i stowarzyszeń (w tym uczniowskich klubów sportowych),

b)  prowadzenie     ewidencji      i      rejestrów,      w     tym:      stowarzyszeń     zwykłych i  stowarzyszeń kultury  fizycznej, które  nie  prowadzą  działalności  gospodarczej, rejestru uczniowskich klubów  sportowych,

c)  współpraca  w  zakresie  rozwoju  z  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu,

d)  współdziałanie    z     organizacjami     pozarządowymi,    w    tym:    realizacja     zadań w   zakresie    dofinansowywania   w/w    organizacji    przy     organizowaniu   Imprez kulturalnych i sportowych.

3) ochrony dóbr kultury, w tym m.in.:

a)  tworzenie programu opieki nad zabytkami,

b)  ochrona  dóbr  kultury  w  zakresie  przewidzianym  ustawą  poprzez  zapewmeme warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych,

c)  umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów oraz wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,

d)  ustanawianie społecznego opiekuna zabytków.

4) współpraca międzynarodowa, w tym:

a)  realizacja założeń umów o współpracy z zagranicznymi samorządami partnerskimi,

b) realizowanie  zadań  dotyczących  współpracy  z  organami  innych  państw, międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi ze szczególnym, uwzględnieniem członków EWT Euroregionu Nysa,

c)  organizacja wizyt na terenie Powiatu przedstawicieli delegacji zagranicznych oraz przygotowanie zagranicznych wyjazdów delegacji Powiatu Złotoryjskiego.

 

 

Autor: Tomasz Saluszewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-23 15:25przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2015-03-23 00:00przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2020-09-02 11:01przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:7388

Rejestr zmian

  • [2020-09-02 11:01:54]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2020-01-02 12:00:27]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-05-08 14:10:44]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2019-04-30 10:21:58]Paweł SkibaAktualizacja

Banery/Logo