Skarbnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2018

Agnieszka Gralak- Słonina
pok. 213
(tel. 76 506 53 20)

 

 

Skarbnik Powiatu:

 1. opracowanie projektu budżetu powiatu i budżetu Starostwa oraz koordynacja w tym zakresie prace komórek organizacyjnych Starostwa  i jednostek organizacyjnych powiatu ,
 2. opracowanie układu wykonawczego budżetu powiatu na dany rok budżetowy,
 3. opracowanie rocznych planów finansowych ,
 4. opracowanie wieloletniej prognozy finansowej,
 5. sporządzanie okresowej sprawozdawczości Starostwa,
 6. nadzorowanie terminowości i poprawności okresowych sprawozdań jednostek organizacyjnych,
 7. opracowanie informacji i przeprowadzanie analizy z wykonania budżetu powiatu,
 8. sprawowanie nadzoru nad rachunkowością w jednostkach organizacyjnych objętych budżetem powiatu,
 9. sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową powiatowych jednostek budżetowych, samorządowych  zakładów budżetowych,
 10. opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych aktów wywołujących skutki finansowe,
 11. wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu   i Starostę,
 12.  nadzór i kontrola spraw objętych zakresem działania Wydziału Finansowego (WF) Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2018-01-02
Data publikacji:2018-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Kichewko
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1805